Uvjeti kupnje

Početna stranica » Uvjeti kupnje

UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “WEB SHOP FREDERIKO”

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.frederiko-opatija.com  je poduzeće FREDERIKO d.o.o. Korištenjem usluge Web Shopa FREDERIKO i svih pridruženih stranica na domeni www.https://frederiko-opatija.com/ smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa FREDERIKO, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa FREDERIKO i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa FREDERIKO je poduzeće FREDERIKO d.o.o., Stari grad 1, 51415 Lovran, Hrvatska, OIB: 51110927167.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. FREDERIKO d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

FREDERIKO d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa FREDERIKO, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, FREDERIKO d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa FREDERIKO u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa FREDERIKO odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa FREDERIKO od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a FREDERIKO d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.https://frederiko-opatija.com/u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

Web Shop FREDERIKO se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.https://frederiko-opatija.com/ Web Shop FREDERIKO zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Web Shopu FREDERIKO su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Web Shop FREDERIKO će nastojati na web stranicama www.https://frederiko-opatija.com/ objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA FREDERIKO”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu FREDERIKO d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i poduzeća FREDERIKO d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu FREDERIKO i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop FREDERIKO u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa FREDERIKO uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu FREDERIKO, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom te putem telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (kada su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.https://frederiko-opatija.com/, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.https://frederiko-opatija.com/ izražene su u Eurima s uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu FREDERIKO d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa FREDERIKO,

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa FREDERIKO,

– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefona na 098 95 222 95 , radnim danom od 8-16h.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge (korisničko ime) i odabrati sigurnosnu lozinku te upisati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, FREDERIKO d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i poduzeća FREDERIKO d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti FREDERIKO d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na FREDERIKO d.o.o., m. Tita 73/2, 51410 Opatija, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: https://[email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa FREDERIKO u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju FREDERIKO d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada FREDERIKO d.o.o., odnosno Web Shop FREDERIKO zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca FREDERIKO d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu FREDERIKO d.o.o. (za Web Shop FREDERIKO), M. Tita 73/2, 51410 Opatija, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je FREDERIKO d.o.o. odnosno Web Shopu FREDERIKO uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti poduzeću FREDERIKO d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio FREDERIKO d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u EURU (€) i hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.https://frederiko-opatija.com/ uključuju PDV.

FREDERIKO d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, voditelji Web Shopa FREDERIKO će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Web Shop FREDERIKO na: https://[email protected] ili na telefonski broj 098 95 222 95 , radnim danom od 8-16 h kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.https://frederiko-opatija.com i njenim podstranicama i to vezano uz: ime tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop FREDERIKO je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

Scroll To Top
  • Menu
Zatvori
Naslovnica
0 Lista želja

Košarica 0

Zatvori

Shopping cart is empty!

Continue Shopping